HÌNH SỰ

Trong hoạt động tố tụng hình sự, Luật sư đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần tìm ra sự thật khách quan của vụ án; tránh oan, sai; công lý được thực thi đúng pháp luật; quyền con người được bảo đảm. Vai trò của luật sư được thể hiện trong các giai đoạn tố tụng hình sự, đặc biệt là trong quá trình xét xử. Khi Quý khách hàng chỉ định VIETSAVVY tư vấn pháp luật, cử luật sư tham gia tố tụng, VIIETSAVVY sẽ xây dựng kế hoạch hành động và triển khai chi tiết các công việc như sau:

  • Thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc;
  • Nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến vụ việc để xác định tính chất hành vi và quan hệ pháp luật;
  • Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến vụ việc cho Quý Khách hàng;
  • Đưa ra ý kiến pháp lý để tư vấn về phương thức giải quyết vụ việc nhằm bào chữa, bảo vệ quyền lợi tối đa cho Quý Khách hàng;
  • Tư vấn phương pháp làm việc với các Cơ quan tiến hành tố tụng;
  • Tư vấn phương thức khai báo, cung cấp thông tin, tài liệu tới với Cơ quan tiến hành tố tụng;
  • Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ, bào chữa cho Quý Khách hàng xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án.
Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ