Quy định hủy tư cách CTĐC theo quy định tại Luật Chứng khoán

Câu hỏi: Chúng tôi là công ty chứng khoán đồng thời là công ty đại chúng, do có sự thay đổi về cơ cấu và số lượng cổ đông nên chúng...

những hạn chế cho vay đối với công ty chứng khoán theo quy định về pháp luật chứng khoán

Câu hỏi: Đề nghị cho biết những hạn chế cho vay đối với công ty chứng khoán theo quy định về pháp luật chứng khoán Trả lời: Điều 27 Thông tư 121/2020/TT-BTC...

Những quy định về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với công ty chứng khoán.

Câu hỏi: Chúng tôi là công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đề nghị cho biết những quy định về nghiệp vụ bảo...

Các trường hợp phải công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng

Câu hỏi: Đề nghị cho biết các trường hợp phải công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo...

hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng phải chuẩn bị như thế nào

Câu hỏi: chúng tôi là công ty đại chúng và đang có dự định chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Chúng tôi chưa biết hồ sơ đăng ký...

quy định liên quan đến CTĐC chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty hình thành sau hợp nhất công ty không thuộc trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp

Câu hỏi: Đề nghị cho biết quy định liên quan đến công ty đại chúng chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty hình thành sau hợp nhất...

Nguyên tắc công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán đối với công ty chứng khoán được quy định như nào?

Đề nghị cho biết theo quy định của pháp luật chứng khoán, nguyên tắc công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán đối với công ty chứng...

Xử lý cổ phiếu của nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ như thế nào?

CÂU HỎI: Hội đồng quản trị công ty chúng tôi đang xây dựng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để trình Đại hội đồng cổ đông công...

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ