TỔ CHỨC THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH HOẶC VI PHẠM HÀNH CHÍNH NHIỀU LẦN

CÂU HỎI KHÁCH HÀNG:

Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC quy định: “Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm”. Vậy, khi tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì có bị xử phạt về từng hành vi vi phạm không?

 

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Thứ nhất, căn cứ quy định tại Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì đối tượng thực hiện vi phạm hành chính và bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm cá nhân và tổ chức.

Thứ hai, khoản 3 Điều 67 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm của từng cá nhân, tổ chức”.

Thứ ba, khoản 3 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Trường hợp ban hành một quyết định xử phạt vi phạm hành chính chung đối với nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hoặc nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì nội dung hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức phải xác định cụ thể, rõ ràng”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trong trường hợp tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì vẫn bị xử phạt về từng hành vi vi phạm như đối với cá nhân theo nguyên tắc quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Tuy nhiên, cần lưu ý, đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần, hiện nay, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đang có những quy định không thống nhất trong chế tài xử lý, cụ thể là:

(1) Điểm d khoản 1 Điều 3 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định việc xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính;

(2) Điểm b khoản 1 Điều 10 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định vi phạm hành chính nhiều lần chỉ là tình tiết tăng nặng. Điều này có nghĩa là, nếu đối tượng thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 hành vi và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần.

Như vậy, điểm d khoản 1 Điều 3 và điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đều quy định chế tài xử lý đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần. Nhưng việc áp dụng từng chế tài sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý khác nhau. Trong bối cảnh các quy định pháp luật chưa có sự thống nhất như đã nêu trên, trường hợp này, nên áp dụng điểm b khoản 1 Điều 10 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để bảo đảm nguyên tắc có lợi cho đương sự trong áp dụng pháp luật. Theo đó, chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 hành vi vi phạm và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ