Có đòi lại quà đã tặng cho bạn gái được không?

CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG

Em và bạn gái yêu nhau từ khi cô ấy bắt đầu học năm thứ nhất đại học. Suốt thời gian này, em là người chu cấp toàn bộ chi phí ăn ở và học hành của cô ấy. Vì xác định xây dựng mối quan hệ nghiêm túc, chúng em đều hứa hẹn với nhau rằng chờ khi cô ấy ra trường là chúng em tiến hành đám cưới.

Tuy nhiên, ngay sau khi đi làm, cô ấy đã bội ước, tuyên bố chấm dứt quan hệ với em và đính hôn với giám đốc Công ty.

Không biết em có quyền yêu cầu cô ấy trả lại tất cả những gì em đã cho cô ấy trước đây, đặc biệt là tài sản lớn như xe máy, máy tính, điện thoại… hay không?

LUẬT SƯ TƯ VẤN

Theo như thông tin bạn cung cấp, tất cả những tài sản mà bạn đưa cho bạn gái chính là việc bạn cho tặng cô ấy.

Điều 457 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”.

Tùy vào tính chất của tài sản là động sản hay bất động sản để xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho giữa bạn và bạn gái.

Cụ  thể, Điều 458 của Bộ luật này quy định về tặng cho động sản như sau:

“1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2.Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký”.

Điều 459 của Bộ luật này quy định về tặng cho bất động sản như sau:

“1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2.Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”.

Về nguyên tắc, khi hợp đồng tặng cho tài sản có hiệu lực, tài sản được chuyển giao từ bạn sang người bạn gái và tại thời điểm đó, bạn gái của bạn có quyền sở hữu đối với tài sản. Nói cách khác, bạn không có quyền đòi lại tài sản, trừ trường hợp trước đó hai người có thỏa thuận về việc tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định tại Điều 462 của Bộ luật này. Cụ thể:

“1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2.Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3.Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

Vì yêu nhau và tự nguyện chu cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn gái học tập nên bạn đã tặng cho cô ấy xe máy, máy tính, điện thoại, chi phí ăn ở, học hành… Việc hai người hứa hẹn sau khi cô ấy ra trường sẽ làm đám cưới không được coi là thỏa thuận tặng cho có điều kiện. Cho nên, theo quy định của pháp luật dân sự, bạn không có quyền đòi lại. Việc cô ấy có trả lại số tài sản này cho bạn hay không là một giao dịch dân sự mới, phụ thuộc vào thỏa thuận giữa hai người.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ