Đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai mới nhất

CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG: Chúng tôi thỏa thuận sẽ bán cho nhau căn hộ khi được cấp giấy chứng nhận. Không biết bên dự kiến mua có phải đặt cọc hay không?

LUẬT SƯ TƯ VẤN

“Đặt cọc”, theo khoản 3 Điều 292 Bộ luật Dân sự năm 2015 là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Khoản 1 Điều 328 của Bộ luật này quy định: “Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng”.

Thêm nữa, Điều 294 của Bộ luật này quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai như sau:

“1. Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai, các bên có quyền thỏa thuận cụ thể về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.Khi nghĩa vụ trong tương lai được hình thành, các bên không phải xác lập lại biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ đó”.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu thỏa thuận về việc bán cho nhau căn hộ khi được cấp giấy chứng nhận, hai bên có thể thỏa thuận đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trong tương lai về việc mua bán đó. Đây là quyền, không phải nghĩa vụ bắt buộc.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ