Thủ tục nhập hộ khẩu vào nhà bác ruột và tách sổ hộ khẩu mới nhất

CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG: Em vừa ra trường, được nhận vào làm tại một Văn phòng Công ty nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội.

Đề nghị các anh cho em hỏi, em có thể xin nhập hộ khẩu vào gia đình của bác ruột em được hay không? Sau đó, để thuận tiện cho việc sinh hoạt, em có được tách sổ hộ khẩu hay không?

LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điều 24 Văn bản hợp nhất Luật Cư trú số 03/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013 của Văn Phòng Quốc Hội quy định về sổ hộ khẩu như sau:

“1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

2.Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại.

3.Bộ Công an phát hành mẫu sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, đổi, sử dụng, quản lý sổ hộ khẩu thống nhất trong toàn quốc”.

Theo khoản 1 Điều 25 của Luật Cư trú, “Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu”.

Bạn có thể nhập hộ khẩu vào gia đình nhà bác ruột. Bởi vì, Khoản 3 của Điều này quy định: “Người không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó”.

Điều kiện để bạn đăng ký thường trú tại thành phố Thành phố Hà Nội bao gồm: Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên; Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình. Vì bạn ở nhà nhà bác, cần bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố; Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân; Được bác của bạn đồng ý bằng văn bản.

Thêm nữa, nếu hộ khẩu của bác ruột bạn ở nội thành Hà Nội, để đăng ký thường trú tại địa chỉ này, bạn phải thuộc một trong những trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô năm 2012. Đó là:

“a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

b) Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê”.

Theo chúng tôi, nếu hộ khẩu của bác ruột bạn nằm ở nội thành, được bác đồng ý cho nhập vào hộ khẩu của mình, bạn thuộc trường hợp “người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột”.

Nếu cùng chỗ ở hợp pháp, bạn có thể thực hiện thủ tục tách sổ hộ khẩu. Bởi vì, điểm b khoản 1 Điều 27 Luật này quy định: “Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản”.

Khi tách sổ hộ khẩu, bạn phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của bác ruột. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản cho bạn và nêu rõ lý do.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ