Thủ tục thừa kế đối với người đang ở nước ngoài

CÂU HỎI:

Bạn Nguyễn Minh Chung, đang sống tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội hỏi: “Bố tôi đã chết năm 2017. Tôi có một người anh đang sinh sống ở nước ngoài, nay chúng tôi tiến hành thủ tục khai nhận thừa kế đối với di sản của bố tôi để lại, anh trai tôi không có nhu cầu nhận tài sản thừa kế của bố tôi để lại nêu trên, vậy anh trai tôi có cần phải về Việt Nam để thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế hay không?

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015 về từ chối nhận di sản quy định thì: 1.Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác; 2.Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết; 3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Công chứng năm 2014 về chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thì: Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

Như vậy, đối với trường hợp của anh trai bạn nếu không muốn nhận thừa kế thì có thể thực hiện một trong hai hình thức, một là lập văn bản từ chối nhận di sản thừa kế phần mà anh trai bạn được hưởng từ bố bạn với điều kiện việc từ chối này không nhằm trốn tránh nghĩa vụ dân sự của anh trai bạn hoặc anh trai bạn có thể tặng cho phần thừa kế mà anh trai bạn được hưởng cho các đồng thừa kế khác khi thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế hoặc là lập văn bản ủy quyền về cho người khác thực hiện thay mình thủ tục phân chia di sản thừa kế nêu trên.

Trường hợp anh trai bạn không thể về Việt Nam để thực hiện các thủ tục nêu trên thì anh trai bạn có thể đến thì Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài tại nước anh trai bạn đang học tập, sinh sống để lập văn bản từ chối nhận thừa kế hoặc lập văn bản ủy quyền về cho người khác thực hiện thay mình thủ tục phân chia di sản thừa kế nêu trên.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ